Informació legal

Les marques, els logos, els vídeos i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Jordi Besora Palou (d’ara endavant, el propietari), a excepció del logotip i la marca de Comtec i Redis Gestió, que pertanyen a Comtec Quality,S.A. i Redis Gestió Associats, S.L.)

Qualsevol transmissió, distribució o emmagatzematge, total o parcial, ha de tenir el consentiment per escrit del propietari.

Aquest web pot contenir enllaços a pàgines exteriors, de les quals el propietari no es fa responsable, ni dels continguts, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests enllaços.

El propietari es reserva el dret a modificar unilateralment la presentació i configuració del propi web, així com els corresponents serveis i les condicions necessàries per al seu ús.

Tots els textos que apareixen en aquest web són opinions personals del propietari, i per tant no es fa responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’ús inadequat de la informació que conté.

Les dades personals que ens faciliti telefònicament o a través de l’e-mail de contacte formaran part d’un fitxer automatitzat administrat pel propietari, per tal d’assegurar-li la privacitat de les seves dades, amb el compromís de no compartir-les amb empreses alienes, a excepció de Comtec Quality, S.A. i Redis Gestió Associats, S.L. Vostè té el dret d’oposició, accés, rectificació, consulta i cancel·lació de les seves dades personals, dirigint-se a [email protected]